nasze sprawy

3 Replies to “nasze sprawy”

  1. postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w przedmiocie zaskarżenia uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej. Problematyka naruszenia interesów jednostki (właściciela lokalu) uchwałą Wspólnoty zezwalającą na przeprowadzenie przebudowy lokalu wraz z ingerencją w część wspólną. Ocena dopuszczalności podjęcia uchwały musi wyważyć interes jednostki, którą uchwała obciąża oraz uzasadniony interes Wspólnoty. Ocenie Sądu podlega zgodność z przepisami prawa, zgodność z zasadami prawidłowego zarządu oraz naruszenie innego interesu skarżącego.

    1. postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, problematyka odpowiedzialności zarządu i likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki w przypadku braku majątku w spółce umożliwiajacącego zaspokojenie wierzyciela. Możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności.

  2. postępowanie przed Sądem Okręgowym, problematyka wypłaty zaliczek w spółce z o.o. przez członka zarządu spółki – Członek zarządu odpowiada za pobrane i nie zwrócone kwoty z konta lub kasy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *