zmiany w prawie

RSS Infor.pl - Portal Infor.pl - najnowsze artykuły Portal Infor.pl - najnowsze artykuły

 • Świadczenia na rzecz pracowników w kosztach uzyskania przychodów
  on 16/08/2019 at 12:17

  Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) świadczeń na rzecz pracowników. […]

 • Sprzedaż nieruchomości z prywatnego majątku a VAT
  on 16/08/2019 at 11:48

  Osoby sprzedające nieruchomości (zwłaszcza niezabudowane działki) ze swojego prywatnego majątku mogą czasem przeżyć niemiłą niespodziankę, kiedy się okaże, że od tej transakcji powinni zapłacić VAT mimo, że nie prowadzą żadnej zarejestrowanej działalności gospodarczej. […]

 • Niebieska Karta - jak długo trwa i jak działa?
  on 16/08/2019 at 11:05

  Niebieska Karta to procedura mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, wobec której stosowana jest przemoc w rodzinie. Rozpoczynana jest wypełnieniem formularza Niebieska Karta - A np. przez funkcjonariusza policji. Jak długo trwa i jak działa procedura Niebieskie Karty? […]

 • Wycena nieruchomości pod budowę drogi - jak ustalić wartość działki?
  on 16/08/2019 at 09:16

  Wycena nieruchomości prywatnych pod budowę nowych dróg publicznych ma duże znaczenie. Obniżenie wartości działki daje możliwość otrzymania odszkodowania od gminy. Kto przeprowadza wycenę? Jak ustala się wartość nieruchomości? […]

 • Bezstronność w zamówieniach in-house
  on 16/08/2019 at 08:16

  Regulacje zawarte w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE zostały transponowane do krajowego porządku prawnego w sposób swoisty - poprzez ustanowienie przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. W konsekwencji zamówienia in-house pozostające w przestrzeni unijnego prawa zamówień publicznych poza zakresem stosowania dyrektywy zamówieniowej, w polskim porządku prawnym poddane są regulacji P.z.p. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP oraz KIO do zamówień in-house należy w sposób bezpośredni stosować m.in. art. 17 P.z.p. regulujący materię wyłączenia od podejmowania czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. […]