Patrycja Szafran

doradca podatkowy, specjalizuje się w zarządzaniu wysokością obciążeń podatkowych oraz zarządzaniu ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie.

W ramach usług doradztwa podatkowego obsługuje następujące obszary tematyczne:

– podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT),
– opodatkowanie dochodów osobistych (PIT),
– podatek od towarów i usług (VAT),
– cło, akcyza,
– ceny transferowe,
– fuzje i przejęcia,
– międzynarodowe prawo podatkowe,
– podatki i opłaty lokalne.