budowlane

Doradzamy w sprawach:

  1. warunków uzyskania pozwoleń na budowę;
  2. odstępstw od projektu budowlanego;
  3. prawidłowości wykonania robót budowlanych w aspekcie prawnym;
  4. kontroli budowy przez uprawnione organy (PINB);
  5. opłaty legalizacyjnej.

Odpowiemy Ci na pytania:

  1. Kiedy mamy co czynienia z odstępstwem od projektu budowalnego ?
  2. Jak uniknąć opłaty legalizacyjnej lub kary ?
  3. Kiedy odpowiada kierownik budowy ?
  4. Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla części budynku ?