karne

Doradzamy w sprawach odpowiedzialności karnej:

 1. członków zarządu spółek za przestępstwa gospodarcze;
 2. skarbowej (będącej następstwem nieprawidłowości podatkowych);
 3. za przestępstwa komunikacyjne;
 4. inne

Reprezentujemy w postępowaniach przed:

 1. organami administracji skarbowej;
 2. organami w postępowaniach przygotowawczych;
 3. sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Odpowiemy Ci na pytania:

 1. Jak uniknąć odpowiedzialność karnej przy działalności w Zarządach Spółek ?
 2. Jakich działań nie dokonywać przy grożącej upadłości przedsiębiorcy ?
 3. Jakie czynności przedsiębiorcy mogą powodować odpowiedzialność karną ?
 4. Jak zachować się podczas przesłuchania ?
 5. Kiedy można odmówić odpowiedzi ?