podatki

Prowadzimy doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie:

 1. opodatkowania  podatkami dochodowymi (PIT, CIT), VAT, podatki lokalne i inne;
 2. planowania podatkowego;
 3. cen transferowych;

Reprezentujemy w postępowaniach:

 1. podatkowych, kontrolnych;
 2. odwoławczych przed izbami administracji skarbowej;
 3. sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 4. karno-skarbowych;

Pomożemy Ci

 1. podczas kontroli skarbowej lub zastąpimy Cię;
 2. w przygotowaniu wzoru wyjaśnień;
 3. w przygotowaniu do spotkania z organami podatkowymi;
 4. w sporządzeniu odwołania lub skargi;
 5. w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Prowadzimy doradztwo podatkowe dla osób fizycznych w zakresie:

 1. opodatkowania podatkami, m.in. dochodowymi, od czynności cywilnoprawnych (PCC), od spadków, darowizn, inne;
 2. wypełniania deklaracji podatkowych, składania rocznych deklaracji podatkowych (PIT 36, PIT 37, inne)

Odpowiemy Ci na pytania:

 1. Jak obniżyć wysokość podatku ?
 2. Jaką deklarację wypełnić przy rozliczeniu rocznym ?
 3. Kiedy nie zapłacisz podatku przy sprzedaży nieruchomości ?
 4. Czy pożyczki są opodatkowane ?
 5. Jak bez podatku przekazać pieniądze rodzinie ?