pracownicze

Reprezentujemy Pracodawcę:

 1. w postępowaniach  przedsądowych i sądowych z pracownikiem;
 2. w postępowaniach dyscyplinarnych;
 3. wobec organizacji związkowych;

Doradzamy Pracodawcy:

 1. w interpretacji przepisów dotyczących umowy o pracę, BHP, rozwiązania stosunku pracy, świadectw  pracy;
 2. w bieżącym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Odpowiemy Ci na pytania:

 1. Jak przygotować umowę o pracę ?
 2. Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ?
 3. Jak sprawdzić  zasadność zwolnień lekarskich ?
 4. Jakie mogą być powody rozwiązania umowy o pracę ?

Reprezentujemy Pracownika:

 1. w odwołaniach od rozwiązania umowy o pracę;
 2. w postępowaniach dyscyplinarnych;
 3. w dochodzeniu zapłaty wynagrodzeń.

Doradzamy Pracownikowi:

 1. w prawach i obowiązkach pracownika;
 2. w negocjacjach zmiany warunków pracy;
 3. w przepisach ochrony stosunku pracy.

Odpowiemy Ci na pytania:

 1. Jak rozwiązać umowę o pracę ?
 2. Jak odzyskać wynagrodzenie ?
 3. Kiedy można się zwolnić z pracy ?
 4. Kiedy mamy do czynienia z mobbing-em ?