Zamówienia Publiczne

Prowadzimy doradztwo w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Doradzamy po stronie Zamawiającego w przygotowaniu poszczególnych dokumentów przetargowych lub kompleksowo organizujemy przetarg.

Doradzamy po stronie Oferenta w przygotowaniu oferty lub przygotowujemy całą dokumentację wymaganą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz Sądami Powszechnymi w postępowaniach odwoławczych.

Odpowiemy Ci na pytania:

  1. Jak skonstruować SIWZ ?
  2. Jak dobrać kryteria wyboru ofert ?
  3. Jak przeprowadzić procedurę przetargową ?
  4. Jak przygotować ofertę ?
  5. Jak zaskarżyć wybór innego oferenta ?